Годишният обзор на игралната индустрия в България се публикува всяка година и обобщава информация за развитието на сектора. Оповестяват се икономически данни, обръща се внимание на развитието на отделните направления на бранша: онлайн игрите, спортните залози, лотарийните игри, блокчейн технологията и изкуствения интелект. Засягат се актуални теми като социално-отговорното поведение в игралната индустрия и не на последно място – представят се данни от проучването на АИИБ с представителите на бранша у нас.

За да бъдете в крак със световните тенденции, Годишният обзор прави кратък анализ на развлекателната индустрия и в международен мащаб.